arbeidsdeskundig onderzoek
 
"Rekening houdend met mijn medische beperkingen, kan ik mijn aandacht weer richten op de mogelijkheden die ik wel heb."
 

Een arbeidsdeskundig onderzoek is bedoeld om werknemer en werkgever verder te helpen. De arbeidsdeskundige brengt als specialist en adviseur de situatie in kaart en let daarbij op wat de medewerker moet kunnen (de belasting), wat de medewerker kan (de belastbaarheid) en de wet- en regelgeving (Wvp, WIA en sociale wetgeving). Hij bekijkt de mogelijkheid om te reïntegreren, op de werkplek van de werknemer. Leidt dat niet tot een oplossing, dan bekijkt de arbeidsdeskundige of ander werk binnen de organisatie mogelijk is, of dat zoeken naar een nieuwe baan bij een andere werkgever noodzakelijk wordt.

Doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is een oplossing bieden, meestal in de vorm van een spoedige maar verantwoorde hervatting van het werk.

Als de mogelijkheden van de medewerker in kaart zijn gebracht en helder is wat van hem of haar verwacht mag worden, dan wordt samen naar oplossingen gekeken.

Mat Moonen Arbeidsdeskundigen geeft adviezen met betrekking tot werkhervatting binnen (spoor 1) of buiten (spoor 2) de eigen organisatie.

Mat Moonen
Register Arbeidsdeskundige & 
Hobéon/SKO-gecertificeerd

postbus 1158
6201 BD te Maastricht (Limburg)

gsm 06 11 00 36 44
e-mail mat@matmoonen.nl


Mat Moonen Arbeidsdeskundige Limburg

Wij hechten aan uw privacy. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.