home
 
"Rekening houdend met mijn medische beperkingen, kan ik mijn aandacht weer richten op de mogelijkheden die ik wel heb."
 

Mat Moonen werkt als arbeidsdeskundige in opdracht van kleine (MKB) en grote bedrijven en instellingen, verzekeraars en in sommige gevallen advocaten, in Limburg maar ook daarbuiten. 

Een zieke medewerker die langdurig niet werkzaam kan zijn. Iedereen kan ermee te maken krijgen. In de meeste gevallen wordt het werk vanzelf weer snel hervat en volstaat begeleiding door de bedrijfsarts. Als dat niet kan of mag, is het voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn om het werk te hervatten in de eigen organisatie of wellicht bij een andere werkgever. Zo'n situatie doet zich voor als duidelijk is dat een werknemer niet in de eigen organisatie kan terugkeren. 

Mat Moonen Arbeidsdeskundigen brengt de mogelijkheden in een arbeidsdeskundig onderzoek in kaart. In een gesprek met de werkgever en de werknemer kijkt hij niet alleen naar de beperkingen maar vooral naar de mogelijkheden van de werknemer. Het resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt weergegeven in een duidelijk en werkbaar advies. 

Mat Moonen Arbeidsdeskundigen kan u helpen als:

  • een medewerker (langdurig) ziek is en zijn eigen werk niet meer kan of mag uitoefenen;
  • onduidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het eigen werk weer kan doen;
  • niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens ziekte;
  • werkhervatting na ziekte moeizaam verloopt en de reden daarvan niet helemaal duidelijk is;

Elke werknemer is anders, dus ook het arbeidsdeskundig onderzoek. Mat Moonen Arbeidsdeskundigen levert maatwerk, gebaseerd op zijn ruime kennis en jarenlange ervaring.

 

Mat Moonen
Register Arbeidsdeskundige & 
Hobéon/SKO-gecertificeerd

De Uithof 1G
6265 BG Sint Geertruid (Limburg)

gsm 06 11 00 36 44
e-mail mat@matmoonen.nl


Mat Moonen Arbeidsdeskundige Limburg

Wij hechten aan uw privacy. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.